Parterapi

Mange oplever at små irritationer vokser og nogle gange bliver misforståelser så alvorlige, at der opstår

konflikter i parforholdet.


Jeres hverdag giver måske dårlig plads til at få sagt alle de ting, der kunne gøre jeres parforhold bedre.

Bliv bedre til at kommunikere med hinanden og opnå større gensidig forståelse.


Forudsætningen for at få glæde af en parterapi er, at I begge ønsker at fortsætte samlivet eller at I beslutter

jer for at få afsluttet jeres forhold på en måde, som I har det godt med.

Medlem af Dansk Psykolog Forening      l      Aut. Cand Psych. Spec. i Org. og Arbejdspsykologi      l      CVR-nr.: 18248182

psykolog Marianne Cooper