Depressioner og angst

Depressioner

Depression giver sig til udtryk ved at du føler dig ked af det eller er trist til mode gennem længere tid. Eller måske føler du slet ingenting og har det som om dine følelser er lammede. Du har mange triste tanker. Nogle, der har depression, overvejer om de har lyst til at leve mere. Bare det at komme igennem dagens timer er en kamp, og

livet handler om at overleve i stedet for at leve.


Desuden kan du opleve ligegyldighed, appetitløshed, uendelig træthed, muskelspændinger, gråd og manglende

lyst til intimitet. I behandlingen afdækker vi, hvad årsagen er til depressionen, og hvorfor netop dette berører dig

så dybt. Derfra arbejder vi både på et følelsesmæssigt og et praktisk plan hen mod at få livsglæden tilbage.


Angst

Hvis du har angst, kan du have en følelse af magtesløshed og frygte selv de mest dagligdags gøremål. Det føles som om angsten kommer indefra. Du kan ende med at undgå de situationer, du ved fremkalder din angst, og i længden vil angsten forhindre dig i at gøre ting, som du ellers har lyst til. Denne situation fører ofte til at du isolerer dig fra andre mennesker og angsten vil forringe din livskvalitet.


Behandlingen fokuserer på de ofte ubevidste årsager til angsten. Angsten skal bearbejdes på et rationelt og håndgribeligt plan og bidrage til, at man kan udvikle redskaber, som effektivt kan begrænse angsten eller om

muligt fjerne den.

Medlem af Dansk Psykolog Forening      l      Aut. Cand Psych. Spec. i Org. og Arbejdspsykologi      l      CVR-nr.: 18248182

psykolog Marianne Cooper